Velferdsteknologien må tilpasses brukeren

Vi har tidligere skrevet om hvordan velferdsteknologi kan brukes til å trygge eldre i eget hjem som et supplement til annen hjelp, men ofte er det et problem at slike løsninger fokuserer på helse- og omsorgstjenestens behov fremfor å tilpasses brukerne selv og benyttes på deres premisser. Mange opplever liten grad av kontroll over de teknologiske hjelpemidlene.For oss i Bee Concepts er det et helt sentralt prinsipp at våre løsninger skal velges av brukeren selv og tilpasses vedkommendes bruk. Derfor er det brukeren selv som bestemmer hvilke sensorer og enheter som skal knyttes til abonnementet, hvem som skal varsles og når. Noen mennesker har behov for den tryggheten som følger med tidlig og bred varsling, mens andre ønsker at varsel kun skal sendes ut til en svært begrenset krets og at terskelen for varsling skal være høy.

Det er også viktig for oss at det er brukeren selv som har kontroll over sine data, og at det ikke kun er hjemmesykepleie eller andre som kan overvåke vedkommendes helse. Det er av stor betydning at det først og fremst er brukeren selv som skal ha kontroll over dataene, og at all deling med andre, enten det er familie eller hjemmesykepleie, er frivillig og skjer på brukerens egne premisser.

For å tilrettelegge for dette er det viktig for oss å gjøre våre løsninger mest mulig intuitive, slik at eldre skal kunne administrere sine data og sine innstillinger uten å ha lang erfaring med apper og teknologiske duppeditter.