Vanlige spørsmål

 

 

 

Spørsmål om trygghetsalarmen

Hvorfor piper ikke armbåndet når jeg trykker på alarmknappen?
Svar: Armbåndet kan være avslått eller tomt for batteri. Forsøk å holde inne av/på knappen på siden i 3 sekunder. Dersom det ikke hjelper kan du koble til laderen og forsøke igjen etter noen minutter med lading.
Dersom ingen av disse tiltakene hjelper, ber vi deg kontakte oss på support@beeconcepts.com så snart som mulig.

Hva betyr lysene på armbåndet?
Svar:
Grønne blink med 1 sekund mellom = søker etter nett.
Grønne blink med 3 sekunder mellom = koblet til nett.
Grønne dobbeltblink med 3 sekunder mellom = koblet til GPRS-nett (raskere nett).
Grønt lys (uten blink) = Feil på SIM-kort.

Blått blink med 1 sekund mellom = søker etter GPS.
Blått blink med 3 sekunder mellom = koblet til GPS.
Blått lys (uten blink) = armbåndet lader.
Ingen lys og koblet til lader = fulladet
Ingen lys og IKKE koblet til lader = av eller tom for strøm.

Hvor lenge skal armbåndet lade?
Svar: Første gang du lader armbåndet skal det lade i 4 timer. Deretter tar det ca 2 timer å fullade armbåndet.

Hvor ofte må armbåndet lades?
Svar: Avhengig av bruk og aktivitet vil batteriet minimum holde i 1-2 døgn. Uansett anbefaler vi å lade armbåndet daglig for å være sikker på at du alltid har nok batteri.

Når er batteriet fulladet?
Svar: Når batteriet lader, lyser det blått på toppen av armbåndet. Når dette lyset slukkes er batteriet fulladet.

Hvordan skrur jeg på armbåndet?
Svar: Hold knappen på siden av armbåndet inne i 3 sekunder.

Hvordan skrur jeg av armbåndet?
Svar: Hold knappen på siden av armbåndet og alarmknappen inne samtidig i 3 sekunder.
Vi anbefaler ikke å skru av armbåndet med mindre det ikke skal være i bruk over lengre tid.

Hvordan utløser jeg en alarm?
Svar: Hold inne den store knappen midt på armbåndet i 3 sekunder til du hører pip nummer 2.
Dine pårørende mottar da et varsel og kan ringe direkte til ditt armbånd.

Hvordan svarer jeg når noen ringer armbåndet?
Svar: Når noen ringer armbåndet etter en alarm, vil armbåndet lage 2 ringelyder og deretter svare automatisk. Det vil si at du IKKE trenger å trykke på noe for å svare.

Kan jeg dusje med armbåndet?
Svar: Armbåndet er helt støvtett og tåler spyling med vann. Vi anbefaler IKKE å bade med armbåndet.

Om appen

Om appen

Hvordan logger jeg på?
Svar: Åpne Bee Care app på din telefon. Dersom du ikke allerede er pålogget så skriver du inn det brukernavnet og passordet du valgte ved registrering. Deretter trykker du på knappen merket «Logg inn»

Hva ser jeg på startsiden?
På startsiden i app vil du ha oversikt over alle dine kontakter, din egen brukerprofil og snarveier til de viktigste brukerfunksjonene slik som delt kalender og delt meldingsbok.

Startsiden – hva menes med «De jeg passer på»?
Brukere kan abonnere på Bee Care trygghetsalarm og sette deg som varslingsmottaker dersom de utløser alarmen. Denne brukeren vil da vises på din startside under «De jeg passer på», og disse brukerne vises alltid på toppen slik at de er lett tilgjengelig dersom du skal besvare en utløst alarm.

Kan jeg opprette en egen kalender eller meldingsbok?
For brukere som abonnerer på Bee Care trygghetsalarm vil det automatisk opprettes en kalender og en meldingsbok som de deler med sine kontakter. Brukere som ikke abonnerer på alarm (kontakter) vil ha tilgang til kalenderen og meldingsboken til personen de passer på, men vil ikke kunne opprette en egen kalender eller en egen meldingsbok.

Hva er beskjedbok?
Beskjedbok er en enkel og sikker måte å kunne dele informasjon til alle i en persons nettverk. For å få tilgang til meldingsboken til en trygghetsalarm-bruker må man være lagt til som denne brukerens kontakt/varslingsmottaker. Man vil da kunne legge inn nye meldinger eller lese meldinger som brukeren eller brukerens andre kontakter har lagt inn. Meldingsboken åpnes ved å trykke på meldingsbok-ikonet på toppen av startsiden (markert med rødt i bildet under).
    

Hvordan fungerer kalender?
Kalender er en enkel og sikker måte å kunne dele informasjon om avtaler til alle i en persons nettverk. For å få tilgang til kalender til en trygghetsalarm-bruker må man være lagt til som denne brukerens kontakt/varslingsmottaker. Man vil da kunne legge inn nye avtaler eller lese avtaler som brukeren eller brukerens andre kontakter har lagt inn. Kalender åpnes ved å trykke på kalender-ikonet på toppen av startsiden (markert med rødt i bildet under).

      

Jeg har mottatt en alarm, hva gjør jeg nå?
Dersom en trygghetsalarm-bruker utløser sin alarm og du er alarmmottaker for denne personen, så vil du først motta en SMS med informasjon om at alarmen er utløst. Ved å logge deg inn i Bee Care app vil du finne mer informasjon om alarmen ved å trykke på alarmbrukerens brukerprofil, se skjermbildet under hvor brukerens profil er markert med rødt.

Ved å åpne brukerens profil får du tilgang til viktig informasjon slik som tidspunktet for alarmen, hvor brukeren befant seg da alarmen ble utløst og du kan ringe opp trygghetsalarmen direkte. Ved å trykke på «Avstill alarm» vil brukerens andre kontakter informeres om at alarmen er håndtert, og brukerens status endres til «OK».

        

Kan jeg ringe til trygghetsalarmen selv om det ikke er utløst alarm?
Ja, brukerens trygghetsalarm kan ringes opp når som helst. Dersom du ikke har lagret telefonnummeret i din egen adressebok, så kan du ringe armbåndet direkte fra brukerens profil i Bee Care app.

Er all informasjon jeg legger inn sikret mot innsyn fra uvedkommende?
Så snart en trygghetsalarmbruker har opprettet sin egen brukerprofil og lagt til sine kontakter så er dette å regne som et lukket nettverk for brukeren og kontaktene. Bee Care appen er sikret mot at uvedkommende får tilgang til deres brukerprofiler eller den informasjonen dere deler i dette nettverket (kalender, beskjedbok, alarmstatus, osv.).

Kan jeg gå direkte til startsiden uansett hvor i appen jeg befinner meg?
Uansett hvilken side du befinner deg på i appen, så kan du når som helst gå direkte tilbake til startsiden. Dette gjør du ved å trykke på Bee Care logoen øverst til venstre i app.

Må alarmbrukeren ha tilgang til Bee Care app på smarttelefon?
Brukeren av trygghetsalarmen må ikke ha tilgang til app eller ha en smarttelefon for at trygghetsalarmen skal fungere. Det er imidlertid viktig at brukeren logger på minst en gang for at delt kalender og delt beskjedbok skal opprettes. Pålogging av brukeren kan utføres av en av brukerens kontakter ved å benytte alarmbrukerens brukernavn og passord. Deretter kan brukerens kontakter benytte beskjedbok og kalender for deling av informasjon selv om alarmbrukeren eventuelt ikke benytter disse selv.

Hvordan logger jeg ut min bruker i Bee Care app?
Du kan når som helst logge ut av app ved å trykke helt til høyre på toppen (markert med rødt). Dette åpner en meny hvor du har mulighet til å bytte bruker eller logge ut. Begge alternativene logger ut din bruker og åpner påloggingssiden.

Vil jeg motta alarm selv om jeg ikke er logget på i appen?
Ja, du vil motta SMS på vanlig måte ved utløst alarm, selv om du ikke er logget på i Bee Care app. Du må imidlertid logge på i app for å få tilgang til mer informasjon om den utløste alarmen, hvor brukeren befinner seg, osv.

Må trygghetsalarmbruker ha app og smarttelefon for at den skal virke?
Nei, trygghetsalarmen fungerer uavhengig av Bee Care mobil-app, det vil si at du kan utløse alarmen selv om du ikke eier eller ikke har med mobiltelefon.