Vanlige spørsmål

Hvorfor piper ikke armbåndet når jeg trykker på alarmknappen?
Svar: Armbåndet kan være avslått eller tomt for batteri. Forsøk å holde inne av/på knappen på siden i 3 sekunder. Dersom det ikke hjelper kan du koble til laderen og forsøke igjen etter noen minutter med lading.
Dersom ingen av disse tiltakene hjelper, ber vi deg kontakte oss på support@beeconcepts.com så snart som mulig.

Hva betyr lysene på armbåndet?
Svar:
Grønne blink med 1 sekund mellom = søker etter nett.
Grønne blink med 3 sekunder mellom = koblet til nett.
Grønne dobbeltblink med 3 sekunder mellom = koblet til GPRS-nett (raskere nett).
Grønt lys (uten blink) = Feil på SIM-kort.

Blått blink med 1 sekund mellom = søker etter GPS.
Blått blink med 3 sekunder mellom = koblet til GPS.
Blått lys (uten blink) = armbåndet lader.
Ingen lys og koblet til lader = fulladet
Ingen lys og IKKE koblet til lader = av eller tom for strøm

 

Hvor lenge skal armbåndet lade?
Svar: Første gang du lader armbåndet skal det lade i 4 timer. Deretter tar det ca 2 timer å fullade armbåndet.

Hvor ofte må armbåndet lades?
Svar: Avhengig av bruk og aktivitet vil batteriet minimum holde i 1-2 døgn. Uansett anbefaler vi å lade armbåndet daglig for å være sikker på at du alltid har nok batteri.

Når er batteriet fulladet?
Svar: Når batteriet lader, lyser det blått på toppen av armbåndet. Når dette lyset slukkes er batteriet fulladet.

Hvordan skrur jeg på armbåndet?
Svar: Hold knappen på siden av armbåndet inne i 3 sekunder.

Hvordan skrur jeg av armbåndet?
Svar: Hold knappen på siden av armbåndet og alarmknappen inne samtidig i 3 sekunder.
Vi anbefaler ikke å skru av armbåndet med mindre det ikke skal være i bruk over lengre tid.

Hvordan utløser jeg en alarm?
Svar: Hold inne den store knappen midt på armbåndet i 3 sekunder til du hører pip nummer 2.
Dine pårørende mottar da et varsel og kan ringe direkte til ditt armbånd.

Hvordan svarer jeg når noen ringer armbåndet?
Svar: Når noen ringer armbåndet etter en alarm, vil armbåndet lage 2 ringelyder og deretter svare automatisk. Det vil si at du IKKE trenger å trykke på noe for å svare.

Kan jeg dusje med armbåndet?
Svar: Armbåndet er helt støvtett og tåler spyling med vann. Vi anbefaler IKKE å bade med armbåndet.