Fremtidens omsorg

Strukturert | Tilgjengelig | Sikker

Bekrefte

Sanntid positiv bekreftelse på
om mor/ far er oppe, at de har hatt besøk og at tilstanden er god

Varsle

Varsel om noe er galt, ved fall eller andre avvik -økt trygghet og trygghetsfølelse

Forebygge

Varslinger om helserisiko, slik at ulykker og unødvendige sykdomstilfeller inntreffer

Effektivisere

Komplett forretningsplattform for planlegging, gjennomføring, kommunikasjon, rekruttering og markedsføring

En IoT velferdsplattform

Standard sensorer koples til «Bee intelligent cloud». Kombinert med praktiske brukerfunksjoner leverer disse verdifulle tjenester til brukere, pårørende og tjenesteleverandører.