Planlegging og rapportering

Forenkler planlegging og rapportering, slik at mer tid kan benyttes på brukeren.

Tilgjengelig

Gir pleier rask tilgang til kritisk informasjon og viktige funksjoner.

Samhandling

Forenkler samhandling og informasjonsflyt mellom tjenesteleverandør, bruker og brukers familie.

Kvalitetssikring

Forenkler, kvalitetssikrer og helt eller delvis automatiserer arbeidsprosesser.

Fremtidens omsorg

Strukturert | Tilgjengelig | Sikker

Positiv bekreftelse

Sanntid positiv bekreftelse om brukerne og deres status

Trygghet

Trygghetsalarm og varsel om noe er galt, ved fall eller andre avvik

Forebygge

Varslinger om helserisiko for unngå ulykker og unødvendige sykdomstilfeller

Effektivisere

Komplett forretningsplattform for planlegging, gjennomføring, kommunikasjon, rekruttering og markedsføring

En IoT velferdsplattform

Bee Concepts har et tett samarbeid med flere tjenesteleverandører og jobber daglig jobber med å finne de beste løsningene for hjemmetjenesten. Flere av våre rådgivere med helsefaglig bakgrunn har lang erfaring innen hjemmetjenesten.

Standard sensorer koples til «Bee intelligent cloud». Kombinert med praktiske brukerfunksjoner leverer disse verdifulle tjenester til brukere, pårørende og tjenesteleverandører.