Verdi for bruker og pårørende

Positiv bekreftelse

Sanntid positiv bekreftelse på om mor/ far er oppe, at de har hatt besøk og at tilstanden er god

Trygghet

Trygghetsalarm og varsel om noe er galt, ved fall eller andre avvik for økt trygghet og trygghetsfølelse

Tidlig inngripen

Varslinger om helse- og sikkerhetsrisiko, slik at man kan forebygge unødvendige ulykker og sykdomstilfeller

Bee Free

Kr. 0,- per mnd

Koble til andre brukere
Opprette personlig kalender som kan deles
Lukket sosialt nettverk
Videosamtaler
Oppkobling mot hjemmetjenesten
Bestill

Bee Care

Kr. 399,- per mnd

Koble til andre brukere
Personlig kalender som kan deles
Lukket sosialt nettverk
Videosamtaler
Oppkobling mot hjemmetjenesten
Oppkobling til standard smarthusløsninger
Koble til enkle sensorer for trygghet og velvære
Videosamtale med hjemmetjenesten
Varsle pårørende og hjemmetjenesten ved utrygghet
Bestill

Bee Care +

Kr. 499,- per mnd

Koble til andre brukere
Personlig kalender som kan deles
Lukket sosialt nettverk
Videosamtaler
Oppkobling mot hjemmetjenesten
Oppkobling til standard smarthusløsninger
Koble til enkle sensorer for trygghet og velvære
Videosamtale med hjemmetjenesten
Varsle pårørende og hjemmetjenesten ved utrygghet
Koble til sensorer som måler og varsler om egen helse
Oppsett personlige mønster og varsling ved avvik
Medisinhåndtering og varsling
Bestill