Knut Ruud

CEO

Knut er en erfaren løsningsarkitekt og utvikler som jobber med å skape bedre løsninger for eldre og deres familie.

Han har over 20 års erfaring innen IT-bransjen. Som rådgiver innen velferdsteknologi oppdaget  Knut at det manglet gode løsninger som så hele brukeren.

Med dette som bakgrunn har han designet en løsning  som håndterer enkle og dagligdagse utfordringer, til komplekse tilfeller med mange behov.