Varsling

Varsling hvis det oppdages endring fra brukerens "normal"

Positiv bekreftelse

Status på mor eller far rett på mobilen

Trygghetsalarm

Brukervennlig trygghetsalarm

Kommunikasjon

Enkel kommunikasjon og samhandling med mor eller far, og resten av familien