Bee Concepts tilbyr en helhetlig løsning for tjenesteleverandører, brukere og brukers familie/pårørende. Vårt mål er å forbedre samhandling mellom partene, tilby optimale planleggings- og arbeidsverktøy for tjenesteleverandører samt skape trygghet hos bruker for egen sikkerhet og helse. Løsningen inkluderer mobil løsning for ansatte i felt og sørger for økt kvalitet og effektivisering av både praktiske og administrative oppgaver.

Planlegging og rapportering

Forenkler planlegging og rapportering, slik at mer tid kan benyttes på brukeren.

Tilgjengelig

Gir pleier rask tilgang til kritisk informasjon og viktige funksjoner.

Samhandling

Forenkler samhandling og informasjonsflyt mellom tjenesteleverandør, bruker og brukers familie.

Kvalitetssikring

Forenkler, kvalitetssikrer og helt eller delvis automatiserer arbeidsprosesser.

Journalføring

Informasjon, oppfølging og journalføring, samlet i ett og samme grensesnitt.

Dataanalyse og AI

Systemet trenes av fagpersoner innen helse sammen med eksperter innen dataanalyse og AI, samt brukere av systemet

Endring i adferd

Det varsles ved endring i adferd eller ved uvanlige hendelser. Hvis alt er normalt mottar man en positiv varsling om dette

Leverandøruavhenig

Bee Concepts er leverandøruavhengig og støtter et bredt spekter av sensorer