Bee Helse

I Bee Concepts jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye funksjoner til nytte for våre brukere. I løpet av sommeren 2020 lanserer vi Bee Helse. Dette abonnementet lærer seg brukerens profil og varsler ved avvik fra normalen.

Positiv bekreftelse

Sanntid positiv bekreftelse på om mor/ far er oppe, at de har hatt besøk og at tilstanden er god

Trygghet

Trygghetsalarm og varsel om noe er galt, ved fall eller andre avvik for økt trygghet og trygghetsfølelse

Tidlig inngripen

Varslinger om helse- og sikkerhetsrisiko, slik at man kan forebygge unødvendige ulykker og sykdomstilfeller

Fremtidige funksjoner

Noen av funksjonene vi jobber med som vil lanseres i løpet av 2020.

Automatisk varsling

Varsling om du ikke er i stand til det selv

Få helseinformasjon

Få varsler ved endring i aktivitetsnivå

Din profil

Motta varsel ved endring i din "normale profil"

Bestill hjemmetjenester

Motta hjelp og bistand når du trenger det