Anja Westlye

Anja har 10 års erfaring som helsefagarbeider. Hun er en av gründerene bak Oslo Helse og Omsorg. Selskapet var en av Norges største tilbydere av hjemmesykepleie og ble solgt til Norlandia i 2016.

Anja har en B.Sc. i Helseledelse og helseøkonomi. Har de siste årene spesialisert innen grafisk design og markedsføring.