Trygghetsalarmen fungerer like godt hjemme som ute på tur

Mange trygghetsalarmer fungerer kun hjemme. Bee Care trygghetsalarm fungerer like godt på handletur som hjemme i stua.

Hvis du trenger hjelp, trykker du på alarmen i 3 sekunder

Trygghetsalarmen er laget for å være enkel. Hvis du trenger hjelp, så trykker du på den store knappen i midten i 3 sekunder

Trygghetsalarmen fungerer like godt hjemme som ute på tur

Mange trygghetsalarmer fungerer kun hjemme. Bee Care trygghetsalarm fungerer like godt på handletur som hjemme i stua.

Hvis du trenger hjelp, trykker du på alarmen i 3 sekunder

Trygghetsalarmen er laget for å være enkel. Hvis du trenger hjelp, så trykker du på den store knappen i midten i 3 sekunder

Bee Concepts AS utvikler teknologi for en enklere og tryggere hverdag

En bruker kan koble til ulike sensorer, kontakter og leverandører. Sensorene kan være typisk smarthusteknologi, alarmer, aktivitetssensorer og helsemålinger (vi bygger ikke egen hardware). Data fra sensorene tolkes og analyseres på vår plattform. Systemet lærer hva som er normalt for en bruker og ved signifikante avvik sendes det ut et varsel. Når dataene er innenfor normalen kan vi gi et positivt varsel i løsningen, en melding om at i dag ser alt normalt ut.

Med ulike sensorer, kan vi også se dataene i sammenheng og varsle på bakgrunn av mindre avvik over tid. På denne måten kan vi jobbe mer forebyggende. For eksempel varsle ved vektnedgang over tid eller redusert aktivitet.

Skjermdump

Bekrefte

Sanntid positiv bekreftelse på om bruker er oppe og at tillstanden er god.

Varsle

Varsel om noe er galt, ved fall eller andre avvik. Økt trygghet og trygghetsfølelse.

Forebygge

Få varslinger om helserisiko for å forebygge ulykker og sykdom.

Webinar i samarbeid med Pensjonistforbundet

Den 2. desember hadde Bee Concepts et webinar i samarbeid med Pensjonistforbundet. Tema for webinaret var «Teknologiens rolle i en tryggere hverdag».