Et godt liv lenger

Gir trygghet for bruker og pårørende

Kommunikasjon og samhandling med mor eller far, og resten av familien

Trygghet

Varsle dine pårørende når du trenger hjelp

Varsel

Pårørende får vite hvor du er når du varsler og kan kommunisere med deg via armbåndet

Avtaler og beskjeder

Samle beskjeder og avtaler for familien på ett sted