Gir trygghet for bruker og pårørende

Kommunikasjon og samhandling med mor eller far, og resten av familien

Positiv bekreftelse

Sanntid positiv bekreftelse på om mor/ far er oppe, at de har hatt besøk og at tilstanden er god

Trygghet

Trygghetsalarm og varsel om noe er galt, ved fall eller andre avvik for økt trygghet og trygghetsfølelse

Tidlig inngripen

Varslinger om helse- og sikkerhetsrisiko, slik at man kan forebygge unødvendige ulykker og sykdomstilfeller

Fremtidens omsorg for tjenesteleverandør

Totalløsning for hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA

Planlegging og rapportering

Forenkler planlegging og rapportering, slik at mer tid kan benyttes på brukeren

Tilgjengelig

Gir pleier rask tilgang til kritisk informasjon og viktige funksjoner

Samhandling

Forenkler samhandling og informasjonsflyt mellom tjenesteleverandør, bruker og brukers familie

Kvalitetssikring

Forenkler, kvalitetssikrer og helt eller delvis automatiserer arbeidsprosesser